عکـس و طبیــعت

بنام خالق زیباییهــا که خود زیباتـرین است - وبلاگ شخصی حسین جاودانی - عکاس تبـریزی

وقت است ، عاشقانه خــدا را صدا کنیم . . .
نویسنده : حسین جاودانی - ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳٠
 

        بمناسبت حلول ماه مبارک رمضان و ماه نیایش ، مناجاتی را از مرحوم مهدی سهیــلی تقدیم میکنم :

          ای خــــدا . . .

ای خـــدا ! ای رازدار بنــدگان شــرمگینت

ای توانائی که بر جان و جهان فرمانروایی

ای خدا ! ای همنــوای نالـه ی پـروردگانت

زین جهان، تنها تو با سوز دل من آشنایی

***

اشک، می غلتد بمژگانم ز شرم روسیاهی

ای پنــاه بی پنـاهان! مو سپیــد روسیاهم

بر در بخشایشت اشک پشیمانی فشانم

تا بشویم شاید از اشک پشیمانی گناهم

***

وای بر من، با جهانی شرمساری کی توانم

تا بدرگاهت بر آرم نیمه شب دست نیازی؟

با چنین شرمندگیها، کی زدست من بر آید

تا بجویم چاره ی درد دلی از چاره سازی؟

***

ای بسا شب، خواب نوشین، گرم میغلتد بچشمم

خواب می بینــم چو مرغــی می پرم در آسمانهـــا

پیـــکر آلـوده ام را خــواب شیرین می ربایــــــد

روح من در جستجویت می پــــــرد تا بیکرانهــــا

***

بر تن آلوده منگـــر، روح پاکــم را نظــر کن

دوست دارم تا کنم در پیشگاهت بندگیها

من بتو رو کرده ام، بر آستانت سر نهادم

دوست دارم بندگی را با همه شرمندگیها

***

مهربانا ! با دلی بشکسته، رو سوی تو کردم

رو کجــا آرم اگر از درگهت گـوئی جـوابـــــم؟

بیکسم  ، در سایه ی مهـر تو میجویم پناهی

از کجـا یابم خدائــــی گر بکویت ره نیابــــم؟

***

ای خـــدا! ای راز دار بنـــدگان شـرمگینت

ای توانائی که بر جان و جهان فرمانروایی

ای خــدا ! ای همنـوای ناله ی پروردگانت

زین جهان، تنها تو با سوز دل من آشنایی

( مرحوم مهدی سهیلی )

 

التماس دعــا