وقت است ، عاشقانه خــدا را صدا کنیم . . .

        بمناسبت حلول ماه مبارک رمضان و ماه نیایش ، مناجاتی را از مرحوم مهدی سهیــلی تقدیم میکنم :

          ای خــــدا . . .

ای خـــدا ! ای رازدار بنــدگان شــرمگینت

ای توانائی که بر جان و جهان فرمانروایی

ای خدا ! ای همنــوای نالـه ی پـروردگانت

زین جهان، تنها تو با سوز دل من آشنایی

***

اشک، می غلتد بمژگانم ز شرم روسیاهی

ای پنــاه بی پنـاهان! مو سپیــد روسیاهم

بر در بخشایشت اشک پشیمانی فشانم

تا بشویم شاید از اشک پشیمانی گناهم

***

وای بر من، با جهانی شرمساری کی توانم

تا بدرگاهت بر آرم نیمه شب دست نیازی؟

با چنین شرمندگیها، کی زدست من بر آید

تا بجویم چاره ی درد دلی از چاره سازی؟

***

ای بسا شب، خواب نوشین، گرم میغلتد بچشمم

خواب می بینــم چو مرغــی می پرم در آسمانهـــا

پیـــکر آلـوده ام را خــواب شیرین می ربایــــــد

روح من در جستجویت می پــــــرد تا بیکرانهــــا

***

بر تن آلوده منگـــر، روح پاکــم را نظــر کن

دوست دارم تا کنم در پیشگاهت بندگیها

من بتو رو کرده ام، بر آستانت سر نهادم

دوست دارم بندگی را با همه شرمندگیها

***

مهربانا ! با دلی بشکسته، رو سوی تو کردم

رو کجــا آرم اگر از درگهت گـوئی جـوابـــــم؟

بیکسم  ، در سایه ی مهـر تو میجویم پناهی

از کجـا یابم خدائــــی گر بکویت ره نیابــــم؟

***

ای خـــدا! ای راز دار بنـــدگان شـرمگینت

ای توانائی که بر جان و جهان فرمانروایی

ای خــدا ! ای همنـوای ناله ی پروردگانت

زین جهان، تنها تو با سوز دل من آشنایی

( مرحوم مهدی سهیلی )

 

التماس دعــا

/ 5 نظر / 4 بازدید
مجید

اللهم رب شهر الرمضان اللذی انزلت فیه القران ... من هم از همه دوستان التماس دعا دارم.

محمد رضا یزدانی

مارا هم بوقت سحر و موقع افطار دعا کنید چون در این دنیا پاکتراز دل شما نیافتم و میدانم خداوند همیشه در دلهای پاکه - التماس دعا

فهیمه

قال رسول الله صلی الله علیه و آله : اِنَّ هذَا القُرآنَ مَأدُبَةُ اللهِ فَتَعَلَّموا مَأدُبَتَهُ مَا استَطَعتُم . این قرآن میهمانی ویژه خداوند است پس تا آنجا که توان دارید از این ضیافت بهره ببرید./ مجمع البیان 1/16 قال رسول الله صلی الله علیه و آله : اِنَّ هذِهِ القُلوبَ لَتَصدَاُ کَما یَصدَاُ الحَدیدُ وَ اِنَّ جِلاءَها قِراءَةُ القُرآنِ . براستی این قلبها زنگار می گیرد، همان طور که آهن زنگار می گیرد، جلای قلب ها قرائت قرآن است . / ارشاد القلوب / 78 قال الرّضا علیه السلام : لا تَطلُبُوا الهُدی فی غَیرِالقُرآنِ فَتَضِلّوا. هدایت را جز از قرآن مجویید که گمراه خواهید شد ./ امالی صدوق /438

مهدی جدیری

سلام به من که خیال می کنم عکاسی می کنم سربزن