شکوفه های بهاری

سال نو مبارک

          این تصاویر را امروز با موبایل از یکی از باغات تبریز گرفتم ، شکوفه های درخت زرد آلو :

 

ز باغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید

کلیــد باغ ما را ده که فردامــان به کار آید

کلید باغ را فــــردا هـــزاران خواستار آیــد

تو لختی صبر کن چندانکه قمری بر چنار آید

چــو اندر باغ تو بلبـــل به دیدار بهـــار آید

ترا مهمان ناخوانده به روزی صد هـزار آید

کنون گر گلبنی را پنج شش گل در شمار آید

چنان دانی که هر کس را همی زو بوی یار آید

( فرخی سیستانی )

 

 

بدین شایستگی جشنی ، بدین بایستگی روزی

شمارا در جهان هر روز جشنــی باد و نـــوروزی !

/ 4 نظر / 159 بازدید
مجتبی شیرازی

سلام آقای جاودانی چقدر هم غرق گل شدن مثل درخت شلیل ما گلهای درخت شلیل هم خیلی زیبا هستند [چشمک]

محبوب بهار

سلام استاد عزیز یال نو مبارک خوشبختانه اخترا سبز شدن هنوز هم امیدوارم منتظر بقیه شون هستم

محبوب بهار

سال نو ببخشید تازه متوجه شدم(استاد نیستینا)